Susan

CAMERON S. PARDON

Luật Sư Cộng Tác
Email: cameron@luonglawfirm.com


Camaron là một Luật Sư Cộng Tác tại Văn Phòng Luật Sư Luong Law Firm, P.L.L.C ở Seattle, WA. Lãnh vực hành nghề về luật di chú và luật gia đình.

Khi còn học tại Trường Luật Khoa Đại Học Seattle University, Cameron đã làm việc tại Văn Phòng Luật Sư Luong Law Firm, P.L.L.C vào năm 2011 với tư cách là nội trú pháp luật, và anh đã gặt hái được nhiều kinh nghiệm quý báu trước khi đậu ra trường. Sau khi ra trường vào năm 2013, Cameron tiếp tục làm việc cho Văn Phòng Luật Sư Luong Law Firm, P.L.L.C với tư cách là Luật Sư Cộng Tác, phụ trách về vấn đề di chú, thiết lập kế hoạch tư sản, luật gia đình và luật doanh nghiệp.

Đã từng sinh sống tại Trung Quốc gần hai năm, Cameron đã dành thời gian nghiên cứu và tìm hiểu về giao dịch quốc tế và gặt hái được nhiều kinh nghiệm quý báu lo cho những thân chủ ngoại quốc trong những vấn đề phức tạp. Đồng thời anh cũng trở nên thông thạo, nói được và viết được tiếng Quan Thoại

Sau khi hoàn tất thủ tục di trú cho vị hôn thê, Cameron rất thông hiểu với những trở ngại và khó khăn mà người nhập cư và thân nhân phải trải qua. Do đó, anh luôn cố gắng tránh mọi phiền phức cho thân chủ trong tiến trình lập thủ tục.

Cameron là hội viên của Luật Sư Đoàn của Washington và Ohio Bar Association, và cũng là hội viên của American Immigration Lawyer Association.