LUẬT GIA ĐÌNH

Từ năm 2001, Văn Phòng Luật Sư Luong Law Firm hết lòng tranh đấu một cách hữu hiệu và có kết quả tốt cho những thân chủ có vấn đề nan giải trong những vụ kiện tụng về luật gia đình. Chúng tôi thông hiểu rằng những vấn đề liên quan tới luật gia đình và ly dị đều rất đau lòng và khó xử. Mỗi thân chủ đều có một hoàn cảnh cá biệt. Chúng tôi luôn luôn tìm hiểu cặn kẻ trường hợp của từng thân chủ bởi vì có thể họ đang trải qua một biến cố khó khăn nhất trong cuộc đời. Mục đích của chúng tôi là hướng dẫn thân chủ tìm một giải pháp tốt đẹp nhất trong tinh thần nhân đạo, đồng thời thực tế và hữu hiệu.

Những luật sư tại văn phòng sẵn sàng giúp đỡ thân chủ trong việc đệ đơn và giải quyết những vấn đề tòa án gồm:

•   Cất Giấu Tài Sản

•   Ly Dị

•   Quyền Nuôi Con và Giáo Huấn Con

•   Bạo Hành Trong Gia Đình

•   Cấp Dưỡng Con Cái

•   Cáp Dưỡng Phối Ngẫu

•   Phân Chia Tài Sản & Nợ Nần

•   Những Vấn Đề Sau Khi Ly Dị

•   Sửa Đổi Lệnh Tòa Sau Khi Tòa Đã Ký

•   Xác Định Cha/Con

•   Xin Con Nuôi

•   Thỏa Thuận Trước Khi Cưới