Văn Phòng Luật Sư Lương Law Firm, P.L.L.C tọa lạc tại trung tâm thành phố Seattle trong Tòa nhà Plaza 600 góc đường số 6 và Steward.

Được thành lập vào năm 2001, là một văn phòng luật sư nho nhỏ chuyên vể luật gia đình, doanh nghiệp và di trú. Tôn chỉ của chúng tôi là cung cấp những dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp nhằm mang lại công bằng cho thân chủ. Chúng tôi đặt trọng tâm trên sự làm việc tận tâm, hiệu quả, chú tâm đặc biệt đến những chi tiết nhỏ nhằm mang lại kết quả tối đa.

Toàn thể luật sư và nhân viên văn phòng đều làm việc tận tâm nhằm cung cấp dịch vụ pháp lý một cách hữu hiệu, nhanh chóng và chuyên nghiệp. Chúng tôi rất hãnh diện là văn phòng chúng tôi vẫn đủ khả năng cung cấp những dịch vụ thường chỉ có từ công ty lớn, đồng thời vẫn cung cấp được những sự hữu hiệu, khả năng đáp ứng và khả năng tiếp cận thường chỉ có ở những văn phòng nhỏ.

Chúng tôi tự hào có khả năng cung cấp các dịch vụ thường thấy ở các công ty lớn, đồng thời cung cấp hiệu quả, khả năng đáp ứng và khả năng tiếp cận thường thấy ở các công ty nhỏ.